V době konání závodu budou volby.

Neradi bychom vás připravili o účast na tomto demokratickém procesu.

Během závodu bude možné odvolit.

U volební místnosti budou organizátoři a budou měřit stopčasy.

JAK SI ZAŘÍDÍM VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky


Požádat o vydání voličského průkazu lze přísluný obecní úřad (podle místa trvalého pobytu voliče) buď:

  • osobně; o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. října 2017 do 16.00 hodin;
  • podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017, příslušnému obecnímu úřadu. Pro písemné podání o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář.

Podání může být učiněno v této formě:

  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

volic-prukaz

VOLEBNÍ MÍSTO

Trať závodu EPO Trailmaniacs Slapy prochází v těsné blízkosti volební místnosti v obci Nahoruby.


KANDIDÁTKY STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Na tomto odkazu naleznete kompletní kandidátky ve Středočeském kraji: Jmenné seznamy


Níže je přehled všech stran kandidujících ve Středočeském kraji:


1 - ODS - Občanská demokratická strana

2 - ŘN - VU - Řád národa - Vlastenecká unie

3 - CESTA - CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

4 - ČSSD - Česká strana sociálně demokratická

5 - PB - Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT.... WWW.CIBULKA.NET

6 - RČ - Radostné Česko

7 - STAN - STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

8 - KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy

9 - Zelení - Strana zelených

10 - Rozumní - ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU - peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým...

11 - SPDV - Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí

12 - Svobodní - Strana svobodných občanů

13 - BPI - Blok proti islamizaci - Obrana domova

14 - ODA - Občanská demokratická aliance

15 - Piráti - Česká pirátská strana

16 - OBČANÉ 2011 - OBČANÉ 2011-SPRAVEDLNOST PRO LIDI

17 - Unie H.A.V.E.L. - Unie Hrdosti, Aktivity, Vlastenectví, Empatie a Lidskosti 2017

18 - ČNF - Česká národní fronta

19 - Referendum o EU - Referendum o Evropské unii

20 - TOP 09 - TOP 09

21 - ANO - ANO 2011

22 - DV 2016 - Dobrá volba 2016

23 - SPRRSČ M.Sládka - Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka

24 - KDU-ČSL - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

25 - ČSNS - Česká strana národně sociální

26 - REAL - REALISTÉ

27 - SPORTOVCI - SPORTOVCI

28 - DSSS - Dělnická strana sociální spravedlnosti

29 - SPD - Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)

30 - SPO - Strana Práv Občanů

31 - NáS - Národ Sobě

PARTNEŘI ZÁVODU